This performance has passed.

Kioto Aoki, Tatsu Aoki and Michael Zerang

Kioto Aoki – Taiko drum
Tatsu Aoki – contrabass, shamisen
Michael Zerang – drums, percussion

Details

Date:

Time:

Venue

Experimental Sound Studio

5925 N Ravenswood Ave.
Chicago, IL 60660
USA